Quản lý dự án (Project Manager) là người quản lý và điều phối các hoạt động của một dự án. Tầm quan trọng của Quản lý dự án nằm ở việc giúp đảm bảo sự thành công của dự án, đảm bảo các mục tiêu được đúng hạn, đúng chất lượng và đúng ngân sách. Nếu không có Quản lý dự án, cả dự án sẽ có thể gặp rủi ro liên quan đến quản lý nhân sự, quản lý tài chính và nguồn lực của dự án. Vì vậy, hãy cùng Jobcado tìm hiểu tầm quan trọng của một Quản lý dự án đối với một dự án thành công nhé!

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án (Project Manager hay PM) là người chịu trách nhiệm chính trong quản lý và điều hành một dự án. Quản lý dự án phải quản lý tiến độ, đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch, trong phạm vi và ngân sách đã được quy định. Cụ thể, vai trò của Quản lý dự án trong các dự án bao gồm:

 • Lập kế hoạch dự án: xây dựng kế hoạch quản lý dự án chi tiết và đảm bảo rằng tất cả các nhân tố của dự án được tính đến trong kế hoạch.
 • Tổ chức tài nguyên: tổ chức và điều phối tất cả nguồn tài nguyên (nhân lực, vật liệu, ngân sách) cần thiết để hoàn thành dự án.
 • Quản lý tiến độ: theo dõi sát sao tiến độ của dự án và đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch.
 • Quản lý rủi ro: xác định các rủi ro tiềm năng trong dự án và lập kế hoạch để giảm thiểu, hạn chế cũng như biện pháp xử lý rủi ro.
 • Tương tác với các bên liên quan: xác định các bên liên quan và giữ tương tác kịp thời để đảm bảo rằng các yêu cầu của dự án được đáp ứng và các vấn đề được giải quyết kịp thời.
 • Giải quyết vấn đề: kịp thời phản ứng để giải quyết khi xảy ra vấn đề trong dự án.
 • Đánh giá và báo cáo: Đánh giá tiến độ của dự án và báo cáo lại cho các bên liên quan về mức độ tiến hành của dự án.
 • Quản lý nhân viên: lãnh đạo và quản lý nhân viên trong dự án, đảm bảo rằng nhân viên có đủ nguồn lực và được hướng dẫn để thực hiện công việc đúng theo kế hoạch quản lý dự án.
Project Manager là gì? Quản lý dự án cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Các kỹ năng cần có của Quản lý dự án

Để hoàn thành tốt một dự án, ngoài kinh nghiệm quản lý dự án, PM còn cần có các kỹ năng sau:

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

Quản lý dự án phải có khả năng lập kế hoạch chi tiết cho dự án và quản lý thời gian để đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro

Quản lý dự án phải có khả năng giải quyết các vấn đề hiệu quả cũng như có khả năng phát hiện. Với kinh nghiệm quản lý dự án của mình, PM cũng cần dự đoán, đánh giá các rủi ro tiềm năng và đưa ra các kế hoạch để giảm thiểu hoặc biện pháp dự phòng để giải quyết rủi ro.

Kỹ năng tương tác xã hội

Quản lý dự án phải có khả năng giao tiếp và tương tác với các bên liên quan khác, bao gồm nhân viên, đối tác, khách hàng và cấp trên để đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả.

Kỹ năng lãnh đạo

Quản lý dự án phải có khả năng lãnh đạo và củng cố đội nhóm để đạt được mục tiêu dự án.

Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng cần thiết để PM có thể quản lý dự án hiệu quả

Kỹ năng quản lý ngân sách

Quản lý dự án phải có khả năng quản lý ngân sách của dự án, quản lý chi phí và đảm bảo rằng dự án không vượt quá ngân sách.

Kỹ năng phân tích dữ liệu

Quản lý dự án phải có khả năng phân tích dữ liệu để đánh giá tiến độ dự án và đưa ra quyết định hiệu quả.

Kỹ năng quản lý nhân sự

Quản lý dự án phải có khả năng quản lý nhân sự, bao gồm phân bổ nhiệm vụ, đào tạo và đánh giá nhân viên.

Thách thức của Quản lý dự án

Thách thức trong quản lý dự án

 • Quản lý thời gian: PM phải đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng thời hạn, bao gồm việc phân tích và lập kế hoạch thời gian, theo dõi tiến độ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo đúng tiến độ.
 • Quản lý chất lượng: Quản lý dự án phải đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của dự án và của khách hàng.
 • Quản lý thông tin: PM phải đảm bảo rằng thông tin dự án được quản lý và truyền tải một cách chính xác và kịp thời, bao gồm thông tin về tiến độ, kế hoạch và rủi ro của dự án.
 • Điều chỉnh kế hoạch dự án: PM phải thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho kế hoạch dự án khi cần thiết, bao gồm điều chỉnh phạm vi, thời gian, chi phí và tài nguyên.
 • Quản lý rủi ro: PM phải đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và phát triển các kế hoạch ứng phó để giảm thiểu tác động của chúng đến dự án.
Quản lý dự án là công việc đòi hỏi năng lực cao

Thách thức trong quản lý nhân sự

Phân bổ và quản lý tài nguyên nhân sự: PM phải phân bổ nhân sự cho các công việc cụ thể trong dự án, đảm bảo rằng mỗi nhân viên có đủ nguồn tài nguyên để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

 • Quản lý hiệu suất: PM phải đánh giá hiệu suất của nhân sự trong dự án, và phát triển các kế hoạch ứng phó để giải quyết các vấn đề hiệu suất nếu cần thiết.
 • Đào tạo và phát triển nhân sự: PM phải đảm bảo rằng nhân sự trong dự án được đào tạo và phát triển để đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng và kiến thức, giúp đảm bảo dự án thành công.
 • Giải quyết xung đột: PM phải xử lý các xung đột hoặc vấn đề mà có thể phát sinh giữa các nhân sự trong dự án, giúp đảm bảo sự hài hòa và tiến độ của dự án.
 • Đảm bảo động lực cho nhân sự: PM phải đảm bảo rằng nhân sự trong dự án được làm việc trong môi trường tích cực và tăng hiệu suất làm việc của nhân sự.

Thách thức trong quản lý tài chính và nguồn lực

Trong quản lý dự án, quản lý tài chính và nguồn lực là một trong những phần quan trọng của công việc của Quản lý dự án (PM). Quản lý dự án phải quản lý và phân bổ các nguồn tài nguyên như nhân lực, vật liệu, thiết bị và ngân sách cho dự án. Nếu PM không quản lý tài nguyên hiệu quả, dự án có thể gặp phải trục trặc về ngân sách, chất lượng hoặc tiến độ thực hiện. Dưới đây là một số thách thức mà Quản lý dự án thường gặp phải trong việc quản lý tài chính và nguồn lực trong dự án:

 • Dự toán ngân sách: Quản lý dự án phải thực hiện phân tích chi tiết để đưa ra một dự toán ngân sách phù hợp với các yêu cầu của dự án, đồng thời phải quản lý ngân sách của dự án và đảm bảo rằng chi phí được kiểm soát và không vượt quá dự toán ban đầu.
 • Quản lý chi phí: PM phải đảm bảo rằng các chi phí trong dự án được sử dụng một cách hiệu quả, giảm thiểu chi phí dư thừa và tăng cường sử dụng các nguồn lực có sẵn một cách hợp lý.
 • Quản lý nguồn lực: Quản lý dự án phải phân bổ và quản lý các nguồn lực (như lao động, vật tư, thiết bị, v.v.) để đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách hiệu quả và đúng mục đích.
 • Giải quyết rủi ro: PM phải xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tài chính và nguồn lực của dự án. Quản lý dự án phải có kế hoạch và các biện pháp ứng phó để đảm bảo rằng các rủi ro được giảm thiểu hoặc loại trừ từ đầu.
 • Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên: PM phải tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên trong dự án để tạo ra lợi ích lớn nhất cho dự án và tăng cường hiệu quả của dự án.
 • Xử lý các vấn đề tài chính và nguồn lực: Quản lý dự án phải xử lý các vấn đề tài chính và nguồn lực một cách nhanh chóng và hiệu quả, để đảm bảo tiến độ của dự án không bị ảnh hưởng.
Quản lý dự án (PM) cần trang bị các kỹ năng cần thiết để quản lý tốt dự án

Để phát triển các kỹ năng cần thiết của một Quản lý dự án, PM có thể tham gia các khóa học hoặc đọc sách về các chủ đề liên quan, áp dụng các kỹ thuật và phương pháp quản lý, thực hành trong các dự án, và tìm kiếm các cơ hội học hỏi từ các đồng nghiệp và chuyên gia trong ngành. Hãy cải thiện những kỹ năng cần có của một PM và ứng tuyển cho các vị trí Quản lý dự án trên Jobcado nhé!