Trong thị trường lao động hiện nay, lương gross và lương net là hai khái niệm cơ bản và quan trọng đối với cả người lao động và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về 2 loại lương này. Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng Jobcado tìm hiểu về khái niệm lương net và lương gross cùng với sự khác nhau giữa chúng.

Lương net và lương gross là gì?

Lương gross là gì?

Lương gross là tổng thu nhập mà một người lao động được hưởng trước khi bị trừ các khoản phí, thuế và bảo hiểm. Nó bao gồm tất cả các khoản thu nhập như tiền lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, trợ cấp,... Lương gross thường được sử dụng để tính toán các khoản chi trả của nhà tuyển dụng đối với người lao động.

Lương net là gì?

Lương net hay còn gọi là lương ròng, được hiểu là số tiền thực sự một người lao động nhận được sau khi đã trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm. Tức là, đây là số tiền mà người lao động thực sự nhận được vào tài khoản của mình.

Biết được sự khác biệt giữa lương net và lương gross cũng cách tính lương gross sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn thu nhập của bản thân

Sự khác nhau giữa lương net và lương gross là gì?

Sự khác nhau giữa lương net và lương gross chính là sự khác biệt giữa tổng thu nhập trước và sau khi trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm. Lương gross là tổng số tiền mà nhà tuyển dụng phải trả cho người lao động, trong khi lương net là số tiền thực tế mà người lao động nhận được.

Trong lương gross, ngoài tiền lương cơ bản, còn bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp và các khoản thu nhập khác. Tuy nhiên, khi tính toán lương net, chúng ta phải trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN... Những khoản này sẽ được trích ra từ lương gross và là khoản chi phí bắt buộc của người lao động.

Sự khác nhau giữa lương net và lương gross còn phụ thuộc vào mức thuế suất và các chế độ bảo hiểm xã hội được áp dụng. Trong nhiều trường hợp, người lao động sẽ phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội hoặc đóng thuế tùy thuộc vào quy định của pháp luật.

💡
Người lao động cần hiểu rõ lương net là gì và lương gross là gì để có thể trao đổi rõ hơn với bộ phận tuyển dụng trong quá trình xin việc.

Quy đổi lương net sang gross

Tại sao cần quy đổi lương net sang gross?

Khi nhận lương, người lao động thường được cung cấp thông tin về lương net, tức là số tiền mà họ nhận được sau khi đã trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi tính toán các khoản phí, thuế và bảo hiểm, chúng ta thường áp dụng trên lương gross, tức là số tiền mà người lao động sẽ nhận trước khi trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm. Do đó, để đánh giá đầy đủ về thu nhập của mình, người lao động cần quy đổi lương net sang gross để tính toán các khoản phí, thuế và bảo hiểm áp dụng trên lương gross.

Công thức quy đổi lương net sang gross

Để quy đổi lương net sang gross, chúng ta cần biết mức thuế suất và các khoản bảo hiểm xã hội được áp dụng. Thông thường, tỷ lệ thuế suất và các khoản bảo hiểm xã hội được quy định bởi pháp luật và được cập nhật thường xuyên.

Cách tính lương gross với công thức quy đổi lương net sang gross như sau:

Lương Gross = Lương Net / (1 - Tỷ lệ thuế suất - Tổng khoản bảo hiểm xã hội)

Trong đó:

  • Lương Net: Số tiền lương nhận được sau khi trừ đi các khoản phí, thuế và bảo hiểm xã hội.
  • Tỷ lệ thuế suất: Tỷ lệ thuế được áp dụng trên lương gross, thông thường là 5% - 35% tùy theo mức thu nhập.
  • Tổng khoản bảo hiểm xã hội: Tổng số tiền bảo hiểm xã hội được đóng bởi người lao động và nhà tuyển dụng.

Sau khi tính toán lương gross, chúng ta có thể cộng thêm các khoản phụ cấp và các khoản thu nhập khác vào để tính toán tổng thu nhập thực tế của người lao động.

Tính lương net để quản lý tài chính tốt hơn

Lưu ý khi tính lương net và lương gross

  • Xác định rõ các khoản phụ cấp, tiền thưởng, hoa hồng, trợ cấp, các khoản giảm trừ thuế và các khoản phí khác liên quan đến lương. Các khoản này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán lương net và lương gross.
  • Kiểm tra và xác định rõ tỷ lệ thuế suất, các khoản giảm trừ thuế và các khoản phí khác liên quan đến lương. Những thông tin này sẽ giúp tính toán lương net và lương gross đúng và chính xác hơn.
  • Các khoản phí bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các khoản thuế khác cũng cần được tính toán đúng để đảm bảo tính chính xác của lương net và lương gross.
  • Thực hiện kiểm tra và xác định rõ các khoản phí khác như phí bảo hiểm tai nạn lao động, phí đóng góp quỹ tiền lương, các khoản phí đóng cho các tổ chức, các khoản phí thu hồi nợ và các khoản phí khác.
  • Cập nhật và thường xuyên kiểm tra các thông tin mới nhất về thuế, phí và các quy định liên quan đến tính toán lương net và lương gross.
Hiểu được sự khác nhau giữa lương net và lương gross và cách quy đổi lương net sang gross là kiến thức quan trọng mà mỗi người lao động cần trang bị

Để tính lương net và lương gross đúng và chính xác, cần xác định rõ các khoản phụ cấp, tiền thưởng, hoa hồng, trợ cấp, các khoản giảm trừ thuế và các khoản phí khác liên quan đến lương. Tính toán lương net và lương gross là một quá trình quan trọng và phức tạp trong quản lý tài chính cá nhân. Thông qua những thông tin trong bài viết này, Jobcado hi vọng bạn đã hiểu thêm về sự khác biết lương net và lương gross cũng như những lưu ý trong tính toán thu nhập cá nhân.